top of page
 • Szczuko Małgorzata, Syrenicz Anhelli, Szymkowiak Katarzyna, Przybylska Aleksandra, Szczuko Urszula, Pobłocki Jakub, Kulpa Danuta. Doubtful justification of the gluten-free diet in the course of Hashimotos disease. Nutrients. 2022 : vol. 14, nr 9, id. art. 1727, 14 s. il. tab. bibliogr. summ.

 • Pobłocki Jakub, Pańka Tamara, Szczuko Małgorzata, Telesiński Arkadiusz, Syrenicz Anhelli. Whether a gluten-free diet should be recommended in chronic autoimmune thyroiditis or not? -a 12-month follow-up.  J. Clin. Med. 2021 : vol. 10, nr 15, id. art. 3240, 12 s. tab. bibliogr. summ.

 

 • Kikut Justyna, Jasińska Anna, Pobłocki Jakub, Brodowski Jacek, Szczuko Małgorzata. Assessment and state of nutrition of patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. Nutrients. 2020 : vol. 12, nr 7, id. art. 1961, 14 s. tab. bibliogr. summ.

 

 • Pobłocki Jakub, Jasińska Anna, Syrenicz Anhelli, Andrysiak-Mamos Elżbieta, Szczuko Małgorzata. The neuroendocrine neoplasms of the digestive tract: diagnosis, treatment and nutrition. Nutrients. 2020 : vol. 12, nr 5, id. art. 1437, 21 s. il. tab. bibliogr. summ.

 

 • Peregud-Pogorzelska Małgorzata, Kaźmierczak Jarosław, Zielska Małgorzata, Pobłocki Jakub, Walczak Mieczysław, Giżewska Maria. Rare indication for cardioverter-defibrillator implantation: propionic acidemia complicated by dilated cardiomyopathy and prolonged QT interval. Kardiol. Pol. 2019 : vol. 77, nr 5, s. 584-588, il. bibliogr.

 

 • Syrenicz Anhelli, Pobłocki Jakub, Sowińska-Przepiera Elżbieta. Metabolizm kostny. Osteoporoza. W: Zarys endokrynologii klinicznej. Pod red. Anhellego Syrenicza. Szczecin : Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2017. s. 371-380 : il. tab. bibliogr.

 

 • Patalong-Wójcik Martyna, Pobłocki Jakub, Starzyński Dariusz, Janiec Agnieszka, Syrenicz Anhelli, Andrysiak-Mamos Elżbieta, Sagan Karol. Niedoczynność tarczycy u pacjentów po operacyjnym leczeniu raka kory nadnercza w trakcie terapii mitotanem. W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. III Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią, Szczecin, 26-28 października 2017. Streszczenia doniesień zjazdowych. Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2017. s. 141-142.

 • Pobłocki Jakub, Syrenicz Anhelli, Sowińska-Przepiera Elżbieta, Patalong-Wójcik Martyna, Sagan Karol, Pańka Tamara, Uzar Izabela. Ocena zależności pomiędzy wybranymi parametrami metabolicznymi a sstosowaniem diety bezglutenowej u pacjentek z autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy. W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. III Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią, Szczecin, 26-28 października 2017. Streszczenia doniesień zjazdowych. Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2017. s. 123-124.

 

 • Pobłocki Jakub, Syrenicz Anhelli, Parczewski Miłosz, Uzar Izabela, Sagan Karol. Stężenia zonuliny a parametry metaboliczne u pacjentów z autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy. W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. III Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią, Szczecin, 26-28 października 2017. Streszczenia doniesień zjazdowych. Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2017. s. 73-74.

 

 • Sowińska-Przepiera Elżbieta, Koziołek Monika, Osowicz-Korolonek Lilianna, Pobłocki Jakub, Andrysiak-Mamos Elżbieta, Syrenicz Anhelli. Zaburzenia funkcji tarczycy u młodych kobiet z zaburzeniami miesiączkowania i jej wpływ na gęstość mineralną kości. W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. III Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią, Szczecin, 26-28 października 2017. Streszczenia doniesień zjazdowych. Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2017. s. 148-149.

 

 • Syrenicz Anhelli, Pobłocki Jakub. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. W: Zarys endokrynologii klinicznej. Pod red. Anhellego Syrenicza. Szczecin : Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2017 s. 111-130 : il. tab. bibliogr.

 

 • Petriczko Elżbieta, Marcinkiewicz Katarzyna, Prokurat Andrzej, Biczysko-Mokosa Agnieszka, Horodnicka-Józwa Anita, Pobłocki Jakub, Syrenicz Anhelli, Walczak Mieczysław. Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 - opis przypadku. Endokrynol. Pediatr. 2017 : vol. 16, nr 2, s. 155-156.

 • Sieradzka Anna, Koziołek Monika, Lewandowska Magdalena, Wentland-Kotwicka Ewa, Machaj Marcin, Osowicz-Korolonek Lilianna, Pobłocki Jakub, Syrenicz Anhelli.

 • Diagnostic difficulties in cytological assessment of thyroid nodules in patients with chronic autoimmune thyroiditis - case report. Thyroid Res. 2016 : vol. 9, suppl. 1, abstr. A37.

 •  Kiedrowicz Bartosz, Pobłocki Jakub, Koziołek Monika, Syrenicz Anhelli, Lubikowski Jerzy, Syrenicz Anhelli. Hormonal and clinical correlation in nonfunctional adrenal incidentalomas. Endocr. Abstr. 2014 : vol. 35, id. art. P9.

 • Sagan Karol, Przestalski Marek. Ocena kompleksu intima media tętnicy szyjnej wspólnej w powiązaniu ze stężeniem siarczanu dehydroepiandrosteronu, kortyzolu i frakcji LDL cholesterolu u pacjentek z zespołem androgenizacji. W: XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, 2-5 kwietnia 2014 roku. Książka abstraktów. [B. m., 2014]s. 23.

 • Andrysiak-Mamos Elżbieta, Becht Rafał, Sowińska-Przepiera Elżbieta, Pobłocki Jakub, Syrenicz Justyna, Zdziarska Barbara, Karpińska-Kaczmarczyk Katarzyna, Syrenicz Anhelli. Case report: rare case of infiltration of small lymphocytic B-cell lymphoma in the thyroid gland of female patient with B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL-B/SLL-B). Thyroid Res. 2013 : vol. 6, nr 1, 14 s., il. tab. bibliogr. summ.

 • Sowińska-Przepiera Elżbieta, Andrysiak-Mamos Elżbieta, Pobłocki Jakub, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Chełstowski Kornel, Syrenicz Anhelli. Polimorfizm genu receptora witaminy D i gęstość mineralna kości u dziewcząt z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączek poddanych leczeniu estroprogestagenami. Endokrynol. Pol. 2012 : t. 63, supl. A, s. 145.

 •  Krupińska Janina, Wawrzynowicz-Syczewska Marta, Urbanowicz Waldemar, Pobłocki Jakub, Syrenicz Anhelli. The influence of interferon alpha on the induction of autoimmune thyroiditis in patients treated for chronic viral hepatitis type C = Wpływ interferonu alfa na indukcję autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u chorych leczonych z powodu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Endokrynol. Pol. 2011 : t. 62, nr 6, s. 517-522, tab. bibliogr. streszcz. summ.

bottom of page